Standard Svensk standard · SS-EN ISO 28199-3:2009

Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 3: Visuell bedömning av täckförmåga samt förekomst av rinning, luftblåsor och nålstick (ISO 28199-3:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 28199 specifies visual methods for the assessment of tendency toward sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power of coating materials applied to a test panel under defined conditions.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 3: Visual assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power (ISO 28199-3:2009)

Artikelnummer: STD-70734

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 24