Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21227-4:2008

Färg och lack - Bedömning av fel på beläggningar genom bildanalys - Del 4: Bedömnig av filiform korrosion (ISO 21227-4:2008)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 21227 describes a method for evaluating filiform corrosion by means of digital optical imaging. The filiform corrosion can be produced in accordance with ISO 4623-1, ISO 4623-2 or EN 3665.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-65678

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-31

Antal sidor: 20