Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-4:2017

Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av belagda och obelagda metalliska prover - Del 4: Exemplar av spektra på polymerbelagda och obelagda prover (ISO 16773-4:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 16773-4:2017 gives some typical examples of impedance spectra of polymer-coated and uncoated specimens (see Annex A). Some guidance on interpretation of such spectra is also given. Further examples of spectra of low-impedance systems (range from, e.g. 10 O to 1 000 O) are given in ISO/TR 16208 and in ASTM G106. ISO 16773-2 gives guidelines for optimizing the collection of EIS data with focus on high-impedance systems.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 4: Examples of spectra of polymer-coated and uncoated specimens (ISO 16773-4:2017)

Artikelnummer: STD-8026007

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 16773-4:2009