Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-1:2016

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög impedans - Del 1: Termer och definitioner (ISO 16773-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16773 defines terms for electrochemical impedance spectroscopy (EIS) for use in the other parts of ISO 16773.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 1: Terms and definitions (ISO 16773-1:2016)

Artikelnummer: STD-8020020

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 16773-1:2007