Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-1:2007

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) på prover med hög-impedans-beläggning - Del 1: Termer och definitioner (ISO 16773-1:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16773-1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-1:2007

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) på prover med hög-impedans-beläggning - Del 1: Termer och definitioner (ISO 16773-1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16773 gives terms and definitions for electrochemical impedance spectroscopy (EIS) for use in the other parts of ISO 16773.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-1:2007

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) på prover med hög-impedans-beläggning - Del 1: Termer och definitioner (ISO 16773-1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on high-impedance coated specimens - Part 1: Terms and definitions (ISO 16773-1:2007)

Artikelnummer: STD-60882

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-19

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN ISO 16773-1:2016