Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-2:2013

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 2: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär samt UV-ljus (ISO 11997-2:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-2:2013

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 2: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär samt UV-ljus (ISO 11997-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11997 specifies a test method of determining resistance of coatings to a defined cycle of wet (salt fog)/dry/humidity/UV light conditions using a specified solution.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-2:2013

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 2: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär samt UV-ljus (ISO 11997-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/UV light (ISO 11997-2:2013)

Artikelnummer: STD-99305

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-09-10

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 11997-2:2006