Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-2:2013

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 2: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär samt UV-ljus (ISO 11997-2:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11997 specifies a test method of determining resistance of coatings to a defined cycle of wet (salt fog)/dry/humidity/UV light conditions using a specified solution.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-99305

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-09-10

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 11997-2:2006