Standard Svensk standard · SS-EN 1062-1:2004

Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på utvändig murning och betong - Del 1: Klassificering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a general system for the description of coating materials and coating systems for the preservation, decoration and protection of exterior new and old, coated or uncoated masonry and concrete. It also includes a classification system based on certain physical properties. This European Standard is applicable to all coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete, including those for use in external thermal insulation systems.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification

Artikelnummer: STD-36641

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-06-18

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 1062-1