Standard Svensk standard · SS-ISO 23496:2019

Bestämning av pH-värde - Referensbuffertlösningar för kalibrering av pH-mätare (ISO 23496:2019, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies reference buffer solutions for the calibration of pH measuring equipment.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Determination of pH value - Reference buffer solutions for the calibration of pH measuring equipment (ISO 23496:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80013981

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-02

Antal sidor: 24