Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6270-2:2018

Färg och lack - Bestämning av motstånd mot luftfuktighet - Del 2: Kondensation (exponering i skåp med uppvärmt vatten från reservoar) (ISO 6270-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6270-2:2017 specifies the general conditions and procedures which need to be observed when testing coated test specimens in constant condensation-water atmospheres or in alternating condensation-water atmospheres, in order to ensure that the results of tests carried out in different laboratories are reproducible. NOTE The shape and preparation of the test specimens, the duration of the test and the assessment of the test results are not covered in this document.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80001720

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 6270-2:2005