Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-1:2017

Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 1: Nedsänkning i andra vätskor än vatten (ISO 2812-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 2812-1:2017 specifies general methods for determining the resistance of an individual-layer or multi-layer system of coating materials to the effects of liquids, other than water, or paste-like products (included implicitly in test liquids mentioned in the text). These methods enable the testers to determine the effects of the test liquid on the coating and, if necessary, to assess the damage to the substrate.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water (ISO 2812-1:2017)

Artikelnummer: STD-80000301

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-12-27

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 2812-1:2007