Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16359:2013

Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Bedömning av resistens mot kvistgulning

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification specifies a test method for assessing the discoloration of coating systems on wood due to wood extractives from knots. The discoloration is measured by colorimetry and the result is stated as the colour difference between the coated surface on the knot and the coated surface beside the knot.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of knot staining resistance of wood coatings

Artikelnummer: STD-88925

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-29

Antal sidor: 24