Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19392-1:2018

Färg och lack - Färger och färgsystem för vindkraftverksrotorblad - Del 1: Minimikrav och artificiell åldring

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies minimum requirements and weathering for coating systems for wind-turbine rotor blades.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 1: Minimum requirements and weathering

Artikelnummer: STD-80006777

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-19

Antal sidor: 24