Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6806:2014

Slangar och slangledningar av gummi för användning i oljebrännare - Specifikation (ISO 6806:2014)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6806:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6806:2014

Slangar och slangledningar av gummi för användning i oljebrännare - Specifikation (ISO 6806:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the minimum requirements for rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners.The following two types of hose assembly are specified.— Type 1: Hose assemblies for flux and reflux, but not for insertion between the oil burner pump and the atomizing connection; maximum working pressure 1,0 MPa (10 bar); maximum oil temperature 100 °C.— Type 2: Hose assemblies for insertion between the oil burner pump and the atomizing connection; working pressure 4,0 MPa (40 bar); maximum oil temperature 100 °C.NOTE The hose assemblies specified in this International Standard are not intended to be used, without special assessment, for purposes other than oil burner installations.

Ämnesområden

Brännare för flytande och fasta bränslen (27.060.10) Slangar (83.140.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6806:2014

Slangar och slangledningar av gummi för användning i oljebrännare - Specifikation (ISO 6806:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification (ISO 6806:2014)

Artikelnummer: STD-103061

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-09-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 6806

Ersätts av: SS-EN ISO 6806:2017