Standard Svensk standard · SS-EN 12865

Fukt- och värmeteknisk funktion hos byggkomponenter och byggnadsdelar - Bestämning av ytterväggars täthet mot slagregn vid pulserande tryck

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a general method for assessing the driving rain resistance of wall systems by determining the water tightness of wall systems or part of wall systems under pulsating air pressure.

Ämnesområden

Vattenisolering (91.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building components and building elements - Determination of the resistance of external wall systems to driving rain under pulsating air pressure

Artikelnummer: STD-31016

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-21

Antal sidor: 12