Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15927-1

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader - Klimatdata - Del 1: Månadsmedelvärden av enskilda klimatparametrar (ISO 15927-1:2003)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies procedures for calculating and presenting the monthly means of those parameters of climatic data needed to assess some aspects of the thermal and moisture performance of buildings. Numerical values should be obtained from the meteorological service in the relevant country. This European Standard covers the following single climate variables: -- air temperature; -- atmospheric humidity; -- wind speed; -- precipitation; -- solar radiation; -- longwave radiation. Meteorological instrumentation and methods of observation are not covered; these are specified by the World Meteorological Organisation (WMO).

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 1: Monthly means of single meteorological elements (ISO 15927-1:2003)

Artikelnummer: STD-34908

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 30