Standard Svensk standard · SS-EN 16783:2017

Värmeisoleringsprodukter - Produktspecifika regler för miljövarudeklarationer (PCR) för fabrikstillverkade och in situ produkter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16783:2017

Värmeisoleringsprodukter - Produktspecifika regler för miljövarudeklarationer (PCR) för fabrikstillverkade och in situ produkter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides the product category rules (PCR) for Type III environmental declarations (as in EN 15804) for factory made and in situ thermal insulation products.
Complementary to EN 15804, the PCR described in this European Standard:
- specify the declared unit to be used;
- define the system boundaries for thermal insulation products;
- specify/describe the default scenarios and rules for defining scenarios for certain life cycle information modules.
These PCR are intended to be used for cradle to gate, cradle to gate with options or cradle to grave assessment, provided the intention is properly stated in the system boundary description.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16783:2017

Värmeisoleringsprodukter - Produktspecifika regler för miljövarudeklarationer (PCR) för fabrikstillverkade och in situ produkter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products - Product category rules (PCR) for factory made and in-situ formed products for preparing environmental product declarations

Artikelnummer: STD-8025923

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-11

Antal sidor: 28