Standard Ikraftsättning · SS-EN 1603

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensionsstabilitet vid normala laboratorieförhållanden

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1603:2013 Tillägg: SS-EN 1603/A1:2006

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions

Artikelnummer: STD-20550

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-09

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 1603:2013