Standard Svensk standard · SS-EN 1603:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensionsstabilitet vid normala laboratorieförhållanden (23 °C/50 % relativ luftfuktighet)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures to evaluate irreversible dimensional changes of test specimens and full size products with time under constant normal laboratory conditions. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/ 50 % relative humidity)

Artikelnummer: STD-89480

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1603 , SS-EN 1603/A1:2006