Standard Svensk standard · SS-EN 14081-2:2018

Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 2: Maskinell hållfasthetssortering: kompletterande krav för första typprovning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements, additional to those of EN 14081-1, for type testing of machine graded structural timber with rectangular cross-sections shaped by sawing, planning or other methods, and having deviations from the target sizes corresponding to EN 336. This includes requirements for strength grading machines.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80007617

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-10-31

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 14081-2:2010+A1:2012