Standard Svensk standard · SS-EN 14081-2:2018

Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 2: Maskinell hållfasthetssortering: kompletterande krav för första typprovning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements, additional to those of EN 14081-1, for type testing of machine graded structural timber with rectangular cross-sections shaped by sawing, planning or other methods, and having deviations from the target sizes corresponding to EN 336. This includes requirements for strength grading machines.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke Träkonstruktioner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing

Artikelnummer: STD-80007617

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-10-31

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 14081-2:2010+A1:2012