Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-ENV 1995-1-1

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1995-1-1:2004
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Byggnadsstommar (91.080) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-22611

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-05

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 1995-1-1:2004