Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-ENV 1995-1-1

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 1-1: Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1995-1-1:2004

Ämnesområden

Byggnadsstommar (91.080) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-22611

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-06-05

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 1995-1-1:2004