Standard Validation, only publication · SS-ENV 1995-1-1

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1995-1-1:2004
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Structures of buildings (91.080) Timber structures (91.080.20)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-22611

Edition: 1

Approved: 6/5/1998

No of pages: 0

Replaced by: SS-EN 1995-1-1:2004