Standard Svensk standard · SS-EN 1608:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfasthet parallellt med storytorna

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the tensile strength of a product parallel to its faces. It is applicable to thermal insulating products. This European Standard can be used to determine whether the product has sufficient strength to withstand stresses during transportation and application.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89472

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1608