Standard Ikraftsättning · SS-EN 1608

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfasthet parallellt med storytorna

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1608:2013

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces

Artikelnummer: STD-20545

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-09

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 1608:2013