Standard Svensk standard · SS-EN 14707:2012

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur för förformad rörisolering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the maximum service temperature for preformed pipe insulation. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation

Artikelnummer: STD-87796

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14707:2005+A1:2007