Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18096:2022

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur hos förformad rörisolering (ISO 18096:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18096:2022

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur hos förformad rörisolering (ISO 18096:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the equipment and procedures for determining the maximum service temperature for preformed pipe insulation. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18096:2022

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur hos förformad rörisolering (ISO 18096:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation (ISO 18096:2022)

Artikelnummer: STD-80037781

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-09-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14707:2012