Standard Svensk standard · SS-EN 12085:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensioner på provkroppar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics and choice of measuring equipment and the procedure for determining the linear dimensions of test specimens which are taken from thermal insulating products. The procedures for measuring the dimensions of full size products are specified in EN 822 and EN 823.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of linear dimensions of test specimens

Artikelnummer: STD-89488

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12085