Standard Svensk standard · SS-EN 13639

Bestämning av halten organiskt kol i kalksten

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13639:2017 Korrigeras av: SS-EN 13639/AC:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13639

Bestämning av halten organiskt kol i kalksten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for the determination of the total organic carbon content (TOC) in limestone. The standard describes the reference method and alternative methods which can be considered to be equivalent. In the case of a dispute, only the reference method is used. Any other methods may be used provided they are calibrated, either against the reference method or against internationally accepted reference materials, in order to demonstrate their equivalence.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13639

Bestämning av halten organiskt kol i kalksten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Determination of total organic carbon in limestone

Artikelnummer: STD-32381

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-04-26

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 13639:2017