Standard Svensk standard · SS-EN 13639/AC:2004

Bestämning av halten organiskt kol i kalksten

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13639:2017

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Determination of total organic carbon in limestone

Artikelnummer: STD-38333

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-30

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 13639

Ersätts av: SS-EN 13639:2017