Standard Svensk standard · SS-EN 13369:2004

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13369:2013 Tillägg: SS-EN 13369:2004/A1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13369:2004

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 321 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 321 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger terminologi, krav, grundläggande funktionskriterier, provningsmetoder samt utvärdering av överensstämmelse, som specifika produktstandarder kommer att hänvisa till, utom i ej tillämpliga fall. Den kan också användas för att specificera produkter som saknar en egen standard. Alla kraven i denna standard (avsnitt 4) är inte tillämpliga för alla förtillverkade betongprodukter.
Om det finns en specifik produktstandard för en förtillverkad betongprodukt har den företräde före denna standard.
De förtillverkade produkter som behandlas i denna standard är fabrikstillverkade för husbyggnads- och anläggningsarbeten.
Denna standard kan också vara tillämplig för produkter som tillverkas i tillfälliga anläggningar
på platsen om produktionen skyddas mot skadliga väderförhållanden och kvalitetsstyrning sker enligt
bestämmelserna i avsnitt 6.
Analys och dimensionering av förtillverkade betongprodukter omfattas inte av denna standard, men den ger, för icke-seismiska regioner, information om:
— val av säkerhetsfaktorer definierade i tillämplig Eurokod;
— definiering av några krav för spännbetongprodukter.
Denna standard är tillämplig för kompakt betong utan någon väsentlig mängd av innesluten luft, förutom tillsatt luft, och med torrdensiteten 800 kg/m3 eller högre. Den täcker inte förtillverkade armerade komponenter av lättballastbetong med hålrum.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13369:2004

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 321 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 321 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Common rules for precast concrete products

Artikelnummer: STD-44466

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-07-30

Antal sidor: 62

Finns även på: SS-EN 13369:2004

Ersätts av: SS-EN 13369:2013