Standard Swedish standard · SS-EN 13369:2004

Common rules for precast concrete products

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13369:2013 Amended by: SS-EN 13369:2004/A1:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13369:2004

Common rules for precast concrete products
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 321 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 321 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger terminologi, krav, grundläggande funktionskriterier, provningsmetoder samt utvärdering av överensstämmelse, som specifika produktstandarder kommer att hänvisa till, utom i ej tillämpliga fall. Den kan också användas för att specificera produkter som saknar en egen standard. Alla kraven i denna standard (avsnitt 4) är inte tillämpliga för alla förtillverkade betongprodukter.
Om det finns en specifik produktstandard för en förtillverkad betongprodukt har den företräde före denna standard.
De förtillverkade produkter som behandlas i denna standard är fabrikstillverkade för husbyggnads- och anläggningsarbeten.
Denna standard kan också vara tillämplig för produkter som tillverkas i tillfälliga anläggningar
på platsen om produktionen skyddas mot skadliga väderförhållanden och kvalitetsstyrning sker enligt
bestämmelserna i avsnitt 6.
Analys och dimensionering av förtillverkade betongprodukter omfattas inte av denna standard, men den ger, för icke-seismiska regioner, information om:
— val av säkerhetsfaktorer definierade i tillämplig Eurokod;
— definiering av några krav för spännbetongprodukter.
Denna standard är tillämplig för kompakt betong utan någon väsentlig mängd av innesluten luft, förutom tillsatt luft, och med torrdensiteten 800 kg/m3 eller högre. Den täcker inte förtillverkade armerade komponenter av lättballastbetong med hålrum.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13369:2004

Common rules for precast concrete products
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 321 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 321 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-44466

Edition: 2

Approved: 7/30/2004

No of pages: 62

Also available in: SS-EN 13369:2004

Replaced by: SS-EN 13369:2013