Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12570/A1:2013

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur - Tillägg 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12570/A1:2013

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur - Tillägg 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12570/A1:2013

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur - Tillägg 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature - Amendment 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013)

Artikelnummer: STD-98345

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-10

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 12570

Ersätts av: SS-EN ISO 12570/A2:2018