Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12570

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur (ISO 12570:2000)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 12570/A1:2013 , SS-EN ISO 12570/A2:2018

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature (ISO 12570:2000)

Artikelnummer: STD-28307

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 8