Standard Svensk standard · SS 27100:2023

Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 27100:2023

Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges en provningsmetod för bestämning av aktivitetskoncentrationerna av
radionukliderna kalium (K-40), uran (U-238) och torium (Th-232) i mineralbaserade bygg- och
anläggningsprodukter.
I detta dokument anges även en metod för beräkning av aktivitetsindex (AI) enligt direktiv
2013/59/EURATOM, bilaga 8 [12] för mineralbaserade bygg- och anläggningsprodukter.
Metoden är avsedd att användas för produktionsstyrning.

Ämnesområden

Strålningsmätning (17.240) Oförstörande provning (19.100) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 27100:2023

Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av aktivitetskoncentrationer och aktivitetsindex i mineralbaserade byggprodukter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: WG 3 Radiation from construction products, SIS/TK 497/AG 03

Internationell titel: Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations and activity index in mineral-based construction products

Artikelnummer: STD-80042216

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-04-17

Antal sidor: 20