Standardutveckling · SIS/TK 497

Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter

Bygg- och anläggningsprodukter får inte avge skadliga mängder farliga ämnen till inomhusluft eller till omgivningen. Vår kommitté tar fram mätmetoder avseende emission till inomhusluft respektive urlakning till mark, yt- och grundvatten. Den nya byggproduktförordningen med sitt livscykelperspektiv kommer att innebära spännande utmaningar för kommittén.

Påverka det internationella arbetet

Allt fler bygg- och anläggningsprodukter CE-märks på grundval av harmoniserade europastandarder. CE- märkningen inkluderar produkternas och materialens egenskaper när det berör avgivning av hälso- och miljöfarliga ämnen. Detta ska framöver deklareras vid CE-märkning av produkterna.

SIS/TK 497 är svensk spegelgrupp till CEN/TC 351 "Construction products: Assessment of release of dangerous substances" och deltar på uppdrag av EU i arbetet med att utarbeta standardiserade metoder för provtagning, provning och analys. När provningsmetoderna blir klara ska de refereras till i de harmoniserade produktstandarderna, vilket innebär att användningen av metoderna kan bli en förutsättning för att få CE-märka produkten och därmed få sälja den inom EU.

Principerna för när man måste utföra provning, hur man ska utföra provning och inte minst reglerna för utvärdering av resultaten och behovet av ytterligare fortlöpande provningar, kan ha stora ekonomiska konsekvenser, och det är därför viktigt att hitta en rimlig nivå på provningskraven.

Vår kommitté deltar aktivt i arbetsgrupperna i CEN/TC 351 och har på ett flertal punkter påverkat innehållet i standardförslagen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
EN 16637-3, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Del 3: Metod för provning av utlakning från partiklar med uppströms perkolation
EN 16637-2, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Del 2: Metod för dynamisk provning av utlakning från ytor
EN 16637-1, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Del 1: Vägledning för provtagning och val av provningsmetod för utlakning
CEN/TC 351 N0648 NWIP Ammonia, Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions of ammonia from cellulose insulation products at 90% RH
CEN/TR CEN/TC 351-N 511, Draft decision to register Part 2, Technical and statistical background, of the TR on Guidance on assessment and verification of constancy of performance
CEN/TR CEN/TC 351-N 510, Draft decision to register Part 1, Principles and rules of application, of the TR on Guidance on assessment and verification of constancy of performance
CEN/TR WI 00351013 , Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on evaluation of conformity
, Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av -
, Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av -
CEN/TS , Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Application of ecotoxicity tests on eluates from construction products with organic constituents
EN 16516:2017/A1, Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av ammoniakemission i inomhusluft
EN , Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Uppskattning av dos från emitterad gammastrålning
Visa fler Visa färre
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 497/AG 01, WG 1 Release into soil and ground/surface water
SIS/TK 497/AG 02, WG 2 Emissions into indoor air
SIS/TK 497/AG 03, WG 3 Radiation from construction products
SIS/TK 497/AG 05, WG 5 Content and eluate analysis in construction products
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
ALS Scandinavia AB, Luleå
Arbio AB, Stockholm
Arbio AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Cementa AB, Slite
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Kemikalieinspektionen, Sundbyberg
Mark- & Miljökontroll i Särö AB, Billdal
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Sveff Organisation AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Tarkett AB Sales, Sollentuna
Trafikverket, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
CEN/TC 351, Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 351/WG 1, Release from construction products into soil, ground water and surface water
CEN/TC 351/WG 2, Emissions into indoor air
CEN/TC 351/WG 3, Radiation from construction products
CEN/TC 351/WG 4, Terminology
CEN/TC 351/WG 5, Content and eluate analysis in construction products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsmaterial Allmänt