Standardutveckling · SIS/TK 497

Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter

Kommittén tar fram standarder för bestämning av byggprodukters avgivning av farliga ämnen till inomhusluft, mark samt yt- och grundvatten.

Påverka det internationella arbetet

Kommittén deltar aktivt i arbetsgrupperna i den europeiska kommittén CEN/TC 351 Construction products- Assesment of release of dangerous substances  och har på ett flertal punkter påverkat innehållet i standarderna.

När de harmoniserade standarderna för byggprodukter hänvisar till de stabdardiserade provningsmetoderna för farliga ämnen framtagna av CEN/TC 351 kan byggprodukter CE-märkas enligt byggproduktförordningens tekniska egenskapskrav för skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 32 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 497/AG 01, WG 1 Release into soil and ground/surface water
SIS/TK 497/AG 02, WG 2 Emissions into indoor air
SIS/TK 497/AG 03, WG 3 Radiation from construction products
Deltagare 10 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Slite
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Mark- & Miljökontroll i Särö AB, Billdal
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sveff Organisation AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB, Stockholm
Trafikverket, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 351, Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 351/WG 1, Release from construction products into soil, ground water and surface water
CEN/TC 351/WG 2, Emissions from construction products into indoor air
CEN/TC 351/WG 3, Radiation from construction products
CEN/TC 351/WG 4, Terminology
CEN/TC 351/WG 5, Content and eluate analysis in construction products
SIS/TK 497/AG 01, WG 1 Release into soil and ground/surface water:

CEN/TC 351/WG 1, Release from construction products into soil, ground water and surface water

SIS/TK 497/AG 02, WG 2 Emissions into indoor air:

CEN/TC 351/WG 2, Emissions from construction products into indoor air

SIS/TK 497/AG 03, WG 3 Radiation from construction products:

CEN/TC 351/WG 3, Radiation from construction products

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
yacine.slamti@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektkoordinator
jonatan.ringenson@sis.se