Standard Svensk standard · SS-EN 17845:2023

Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av biocidrester med LC-MS/MS

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17845:2023

Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av biocidrester med LC-MS/MS
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method for the determination of the content of biocides in construction products, (either finished (dried) or in a ready-to-use state) and in eluates thereof, using liquid chromatography and tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS).
For content analysis liquid chromatography with UV-detection can also be used, if sufficient sensitivity and selectivity is ensured (see Annex A (normative)).
The method in this document is validated for the product types listed in Annex D (informative). For eluate analysis quantification limits of 0,1 µg/l can be achieved.

Ämnesområden

Miljöskydd (13.020) Fysikaliskt kemiska metoder för analys (71.040.50) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17845:2023

Bygg- och anläggningsprodukter: Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Bestämning av biocidrester med LC-MS/MS
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter, SIS/TK 497

Internationell titel: Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of biocide residues using liquid chromatography with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)

Artikelnummer: STD-80047704

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-12-11

Antal sidor: 40