Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12570/A2:2018

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur - Tillägg 2

Status: Gällande

Omfattning
-

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature (ISO 12570:2000/Amd 2:2018)

Artikelnummer: STD-80003749

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-27

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 12570/A1:2013

Tillägg till: SS-EN ISO 12570