Standard Svensk standard · SS-EN 1991-3:2006

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 3: Last av kranar och maskiner

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1991-3:2006/AC:2013 , SS-EN 1991-3:2006/AC:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-3:2006

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 3: Last av kranar och maskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) Part 3 of EN 1991 specifies imposed loads (models and representative values) associated with cranes on runway beams and stationary machines which include, when relevant, dynamic effects and braking, acceleration and accidental forces. (2) Section 1 defines common definitions and notations. (3) Section 2 specifies actions induced by cranes on runways. (4) Section 3 specifies actions induced by stationary machines.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, övrigt (91.070.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-3:2006

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 3: Last av kranar och maskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

Artikelnummer: STD-45989

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-27

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1991-3:2006