Standard Svensk standard · SS-EN 1991-3:2006/AC:2013

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 3: Last av kranar och maskiner

Status: Gällande

Omfattning
(1) Part 3 of EN 1991 specifies imposed loads (models and representative values) associated with cranes on runway beams and stationary machines which include, when relevant, dynamic effects and braking, acceleration and accidental forces. (2) Section 1 defines common definitions and notations. (3) Section 2 specifies actions induced by cranes on runways. (4) Section 3 specifies actions induced by stationary machines.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, övrigt (91.070.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

Artikelnummer: STD-105458

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-03

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN 1991-3:2006/AC:2013

Korrigerar: SS-EN 1991-3:2006 , SS-EN 1991-3:2006