Standard Svensk standard · SS-EN 1991-2

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1991-2/AC:2010 , SS-EN 1991-2/AC:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-2

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


(1) EN 1991-2 definierar nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) av vägtrafik, fotgängare och järnvägstrafik, som inkluderar dynamiska effekter, centrifugalkrafter, broms- och accelerationskrafter samt laster för exceptionella dimensioneringssituationer.

(2) De nyttiga laster som definieras i EN 1991-2 är tänkta att användas vid dimensionering av nya broar, inbegripet mellanstöd, landfästen, ramben, vingmurar, sidomurar etc. och deras grundläggning.

(3) De lastmodeller och värden som ges i EN 1991-2 bör användas vid dimensionering av stödmurar intill vägar och järnvägslinjer. ANM. För vissa lastmodeller anges i EN 1991-2 endast villkoren för tillämpning. För dimensionering av överfyllda bärverk, stödmurar och tunnlar kan andra bestämmelser än de som anges i EN 1990 t.o.m. EN 1999 komma att krävas. Tillkommande villkor kan anges i den nationella bilagan eller för aktuellt projekt.

(4) EN 1991-2 är tänkt att användas tillsammans med EN 1990 (i synnerhet A2) och EN 1991 t.o.m. EN 1999.

(5) Kapitel 1 innehåller definitioner och beteckningar.

(6) Kapitel 2 beskriver principerna för belastning av vägbroar, gångbroar (eller gång- och cykelbroar) och järnvägsbroar.

(7) Kapitel 3 behandlar dimensioneringssituationer och ger vägledning rörande samtidigheten av lastmodeller för trafik och om kombinationer med andra laster. 

(8) Kapitel 4 beskriver:
— nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) av vägtrafik och villkoren för deras inbördes kombinationer och kombinationer med laster från fotgängare och cykeltrafik (se kapitel 5); 
— andra laster avsedda för dimensionering av vägbroar.

(9) Kapitel 5 beskriver:
— nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) på gångbanor, cykelbanor och gång- och cykelbroar; 
— andra laster avsedda för dimensionering av gång- och cykelbroar.

(10) Kapitlen 4 och 5 beskriver också de laster som överförs till bärverket från skyddsanordningar för fordon eller gångbaneräcken.

(11)

Omfattning
(1) EN 1991-2 definierar nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) av vägtrafik, fotgängare och järnvägstrafik, som inkluderar dynamiska effekter, centrifugalkrafter, broms- och accelerationskrafter samt laster för exceptionella dimensioneringssituationer. (2) De nyttiga laster som definieras i EN 1991-2 är tänkta att användas vid dimensionering av nya broar, inbegripet mellanstöd, landfästen, ramben, vingmurar, sidomurar etc. och deras grundläggning. (3) De lastmodeller och värden som ges i EN 1991-2 bör användas vid dimensionering av stödmurar intill vägar och järnvägslinjer. ANM. För vissa lastmodeller anges i EN 1991-2 endast villkoren för tillämpning. För dimensionering av överfyllda bär-verk, stödmurar och tunnlar kan andra bestämmelser än de som anges i EN 1990 t.o.m. EN 1999 komma att krävas. Tillkommande villkor kan anges i den nationella bilagan eller för aktuellt projekt. (4) EN 1991-2 är tänkt att användas tillsammans med EN 1990 (i synnerhet A2) och EN 1991 t.o.m. EN 1999. (5) Kapitel 1 innehåller definitioner och beteckningar. (6) Kapitel 2 beskriver principerna för belastning av vägbroar, gångbroar (eller gång- och cykelbroar) och järnvägsbroar. (7) Kapitel 3 behandlar dimensioneringssituationer och ger vägledning rörande samtidigheten av lastmo-deller för trafik och om kombinationer med andra laster. (8) Kapitel 4 beskriver: — nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) av vägtrafik och villkoren för deras inbördes kom-binationer och kombinationer med laster från fotgängare och cykeltrafik (se kapitel 5); — andra laster avsedda för dimensionering av vägbroar. (9) Kapitel 5 beskriver: — nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) på gångbanor, cykelbanor och gång- och cykel-broar; — andra laster avsedda för dimensionering av gång- och cykelbroar. (10) Kapitlen 4 och 5 beskriver också de laster som överförs till bärverket från skyddsanordningar för for-don eller gångbaneräcken. (11)

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, bro (91.070.60) Brobyggnad (93.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-2

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Artikelnummer: STD-34672

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-17

Antal sidor: 164

Finns även på: SS-EN 1991-2