Standard Svensk standard · SS-EN 1991-2/AC:2010

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-2/AC:2010

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, bro (91.070.60) Brobyggnad (93.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-2/AC:2010

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Artikelnummer: STD-73394

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-08

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 1991-2/AC:2010

Korrigerar: SS-EN 1991-2 , SS-EN 1991-2