Standard Svensk standard · SS 31556

Skyltar - Tillåtet personantal i samlingslokaler

Status: Upphävd

Omfattning
Denna standard gäller skyltar enligt föreskrift i NR1 2:75, avsedda att ge upplysning det största tillåtna personantalet i samlingslokaler.

Ämnesområden

Byggnader


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Signs - Maximum number of persons in places of assembly

Artikelnummer: STD-9969

Utgåva: 2

Fastställd: 1991-10-16

Antal sidor: 2

Ersätter: SS 31556