Standard Svensk standard · SS-EN 16146:2012

Sanitetsarmaturer - Utdragbara duschslangar för vattenförsörjningssystem typ 1 och typ 2 - Allmänna tekniska specifikationer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 16146:2012+A1:2014

Omfattning
This European Standard applies to hoses for extractable outlets of any material intended for equipping sanitary tapware for sinks and basins. Such hoses will only be connected downstream of the obturator of the tapware. The tapware will comply with EN 200, EN 817, EN 1111, EN 1286 or EN 1287 (see [1], [2], [3], [5] and [6]). Hoses intended to connect sanitary tapware to the water supplies are not covered by this standard. This European Standard specifies: - the dimensional, mechanical and hydraulic characteristics with which the hose for extractable outlets shall comply; - the procedures for testing these characteristics. Details of pressures and temperatures are given in Table 1.

Ämnesområden

Sanitet


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Sanitary tapware - Extractable shower hoses for sanitary tapware for supply systems type 1 and type 2 - General technical specification

Artikelnummer: STD-88530

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-22

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN 16146:2012+A1:2014