Standard Svensk standard · SS-EN 14389-2:2015

Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2: Icke-akustiska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for assessing the working life and provides the relevant exposure conditions. Standards of construction and any material tests conducted should provide evidence of resistance to specified conditions selected from the following: I. Chemical Agents Location dependent II. De-icing salt Location/climate Dependent III. Dirty water/dust Location/ Climate dependent IV. Dew Climate dependent V. Freeze/thaw Climate dependent VI. Cold Climate dependent VII. Heat Climate dependent VIII. UV Radiation Climate dependent IX. Traffic Vibration Location dependent X. Biological Process Climate dependent XI. Ozone Location dependent XII. Water Climate dependent XIII. Water spray Location Wet/dry dependent NOTE Special care has to be taken for combinations of different materials, whether inside a single device or in combination with other devices (for example: a combination of different acoustic elements or another combination of acoustic and structural elements)

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8014067

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-13

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14389-2:2004