Standard Svensk standard · SS-EN 14389-2:2004

Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 2: Icke-akustiska egenskaper

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14389-2:2015

Omfattning
This document specifies assumed working life requirements and is also intended to assist suppliers in its prediction. It is to be used only for devices manufactured from materials covered by documents which allow prediction of working life (see Annex B). Materials excepted are those which do not affect the non acoustic performance of the device required by EN 1794 parts 1 and 2.

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustical characteristics

Artikelnummer: STD-37185

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-09-03

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN 14389-2:2015