Standard Svensk standard · SS-EN 40-5

Belysningsstolpar - Del 5: Specifikation för belysningsstolpar av stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 40-5
Omfattning
This European Standard specifies requirements for steel lighting columns. It includes materials and conformity control. It applies to post top columns not exceeding 20 m height for post top lanterns and to columns with brackets not exceeding 18 m height for side entry lanterns. This European Standard specifies performance related to the essential requirement of resistance to horizontal (wind) loads, measured according to prEN 40-3. Passive safety and the behaviour of a column under the impact of a vehicle are not included in this standard. This group of lighting columns will have additional requirements (see prEN 40-2).

Ämnesområden

Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Lighting colums - Part 5: Specification for steel lighting columns

Artikelnummer: STD-27746

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 2777

Ersätts av: SS-EN 40-5