Standard Svensk standard · SS 2777

Belysningsstolpar - Rörstolpar med dubbel stolparm

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 40-5 , SS-EN 40-6 , SS-EN 40-3-1 , SS-EN 40-3-2 , SS-EN 40-3-3 , SS-EN 40-5 , SS-EN 40-2:2004

Omfattning
Denna standard omfattar rörstolpar med stolphöjd 6 tom. 15 m avsedda för två armaturer placerade på antingen rak toppdel eller dubbel stolparm med armlängden 2 x 1,5 tom. 4,5 m.

Stolpar enligt denna standard är tillverkade i stål och dimensionerade för max 100 N/mm2 tillåten mekanisk spänning. De är uppdelade på fyra serier - A,B,C och D - för tillämpning under olika förutsättningar.

Stolparna har lös stolparm med undantag för raka stolpar där toppdelen är fast (svetsad).

Stolpar i serie A och B har en eller två luckor, i serie D en lucka.

Stolparna är dimensionerade för såväl fastsättning genom instick i fundament som för fastsättning med fotplatta. I båda fallen förutsätts fast inspänning.

Stolpar avsedda att placeras i slänter och liknande har dimensionerats med förlängd underdel.

Tillämpade termer förklaras i SMS 2569.

Ämnesområden

Utomhusbelysning (91.160.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Lighting columns of steel tubes - Double lantern brackets

Artikelnummer: STD-5091

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 40-5 , SS-EN 40-6 , SS-EN 40-3-1 , SS-EN 40-3-2 , SS-EN 40-3-3 , SS-EN 40-5 , SS-EN 40-2:2004