Standard Svensk standard · SS-EN 40-3-2

Belysningsstolpar - Konstruktion och verifiering - Del 3-2: Verifiering genom provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 40-3-2:2013

Ämnesområden

Utomhusbelysning (91.160.20) Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Lighting columns - Part 3-2: Design and verification - Verification by testing

Artikelnummer: STD-28195

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-16

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 2777 , SS 2776

Ersätts av: SS-EN 40-3-2:2013