Standard Svensk standard · SS-EN 40-3-1

Belysningsstolpar - Konstruktion och verifiering - Del 3-1: Specifikation av laster

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 40-3-1:2013

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Gatubelysning och tillhörande utrustning (93.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads

Artikelnummer: STD-28190

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-16

Antal sidor: 19

Ersätter: SS 2777 , SS 2776

Ersätts av: SS-EN 40-3-1:2013