Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22476-1:2012

Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU (ISO 22476-1:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22476-1:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22476-1:2012

Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU (ISO 22476-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 22476 behandlar krav på utrustning, utförande och redovisning av spetstrycksondering med och utan portrycksmätning. ANM. 1 Denna del av ISO 22476 uppfyller kraven för elektrisk spetstrycksondering med och utan portrycksmätning som del av geoteknisk undersökning och provning enligt EN 1997-1 [3] och EN 1997-2 [4]. Inom den elektriska spetstrycksonderingen betraktas två underavdelningar av spetstrycksonderingen: — elektrisk spetstrycksondering (CPT) som innefattar mätning av spetstryck och mantelfriktion; — spetstrycksondering med portrycksmätning (CPTU), vilket är en spetstrycksondering med tillägg av mätning av portryck. CPTU-sonderingen utförs som en CPT-sondering med mätning av portrycket vid en eller flera positioner på sondens yta. ANM. 2 CPT- och CPTU-sondering kan också användas utan mätning av mantelfriktion, men detta täcks inte i denna del av ISO 22476.Denna del av ISO 22476 specificerar följande:a) typ av spetstrycksondering, enligt tabell 1;b) användningsklass, enligt tabell 2; c) sonderingslängd och sonderingsdjup; d) nivå hos markytan eller markytan under vatten vid läget för spetstrycksonderingen i förhållande till en referensnivå; e) läget för spetstrycksonderingen i förhållande till en fast referenspunkt som kan återskapas; f) provningar av portrycksutjämning. ANM. 3 Denna del av ISO 22476 täcker CPT på land och grunda kustnära vattenområden. För extra krav vid CPT till havs, se NORSOK G-001 [8]

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22476-1:2012

Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU (ISO 22476-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Provning/fält, SIS/TK 183/AG 04

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (ISO 22476-1:2012)

Artikelnummer: STD-8016079

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-14

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN ISO 22476-1:2012

Ersätts av: SS-EN ISO 22476-1:2023