Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22476-1:2012

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (ISO 22476-1:2012)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 22476-1:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22476-1:2012

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (ISO 22476-1:2012)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 22476 behandlar krav på utrustning, utförande och redovisning av spetstrycksondering med och utan portrycksmätning. ANM. 1 Denna del av ISO 22476 uppfyller kraven för elektrisk spetstrycksondering med och utan portrycksmätning som del av geoteknisk undersökning och provning enligt EN 1997-1 [3] och EN 1997-2 [4]. Inom den elektriska spetstrycksonderingen betraktas två underavdelningar av spetstrycksonderingen: — elektrisk spetstrycksondering (CPT) som innefattar mätning av spetstryck och mantelfriktion; — spetstrycksondering med portrycksmätning (CPTU), vilket är en spetstrycksondering med tillägg av mätning av portryck. CPTU-sonderingen utförs som en CPT-sondering med mätning av portrycket vid en eller flera positioner på sondens yta. ANM. 2 CPT- och CPTU-sondering kan också användas utan mätning av mantelfriktion, men detta täcks inte i denna del av ISO 22476.Denna del av ISO 22476 specificerar följande:a) typ av spetstrycksondering, enligt tabell 1;b) användningsklass, enligt tabell 2; c) sonderingslängd och sonderingsdjup; d) nivå hos markytan eller markytan under vatten vid läget för spetstrycksonderingen i förhållande till en referensnivå; e) läget för spetstrycksonderingen i förhållande till en fast referenspunkt som kan återskapas; f) provningar av portrycksutjämning. ANM. 3 Denna del av ISO 22476 täcker CPT på land och grunda kustnära vattenområden. För extra krav vid CPT till havs, se NORSOK G-001 [8]

Subjects

Earthworks, excavations, foundation construction, underground works (93.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22476-1:2012

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (ISO 22476-1:2012)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8016079

Edition: 1

Approved: 11/14/2012

No of pages: 52

Also available in: SS-EN ISO 22476-1:2012

Replaced by: SS-EN ISO 22476-1:2023